Polityka prywatności

RODO

W związku z wejściem 25 maja 2018 r. rozporządzenia o ochronie danych „RODO”, podstawa prawna Ogólne Rozporządzenie PE i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. art. 4 ust 7 dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą: standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 26 ust. 4 Dyrektywy, informujemy, że dochowujemy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. Ponadto informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem określającym cele i sposoby ich przetwarzania jest firma JURKO Sp. z o.o. Sp.K, al. Jerozolimskie 229, 02-222 Warszawa ;
  • Państwa dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania bieżącej bądź potencjalnej współpracy;
  • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prowadzenie działań informacyjnych związanych z realizacją naszej bieżącej bądź potencjalnej współpracy;