Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu internetowegoy JURKO Sp. z o.o. Sp.K, al. Jerozolimskie 229, 02-222 Warszawa.

2. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest JURKO Sp. z o.o. Sp.K, al. Jerozolimskie 229, 02-222 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z rozporządzeniem RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w celu:

Realizacji zamówień na produkty oferowane przez JURKO Sp. z o.o. Sp.K, al. Jerozolimskie 229, 02-222 Warszawa,
Obsługi zapytań klientów,
Działalności marketingowej związanej z produktami i usługami oferowanymi przez JURKO Sp. z o.o. Sp.K, al. Jerozolimskie 229, 02-222 Warszawa, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę.

4. Rodzaj gromadzonych danych

W ramach serwisu gromadzone są dane takie jak:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres e-mail,
 • Adres dostawy,
 • Numer telefonu,
 • Dane dotyczące sposobu płatności.

5. Prawa osoby, której dane dotyczą

Każdy użytkownik ma prawo do:

 • Dostępu do swoich danych,
 • Sprostowania swoich danych,
 • Usunięcia swoich danych,
 • Ograniczenia przetwarzania,
 • Przenoszenia danych,
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

6. Okres przechowywania danych

Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa.

7. Bezpieczeństwo danych

JURKO Sp. z o.o. Sp.K, al. Jerozolimskie 229, 02-222 Warszawa  stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

8. Kontakt

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z JURKO Sp. z o.o. Sp.K, al. Jerozolimskie 229, 02-222 Warszawa, poprzez e-mail: jurko@jurko.pl.

9. Zmiany w polityce prywatności

JURKO Sp. z o.o. Sp.K, al. Jerozolimskie 229, 02-222 Warszawa zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. O wszelkich zmianach użytkownicy będą informowani drogą elektroniczną.

RODO

W związku z wejściem 25 maja 2018 r. rozporządzenia o ochronie danych „RODO”, podstawa prawna Ogólne Rozporządzenie PE i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. art. 4 ust 7 dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą: standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 26 ust. 4 Dyrektywy, informujemy, że dochowujemy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. Ponadto informujemy, że:

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem określającym cele i sposoby ich przetwarzania jest firma JURKO Sp. z o.o. Sp.K, al. Jerozolimskie 229, 02-222 Warszawa ;
Państwa dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania bieżącej bądź potencjalnej współpracy;
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prowadzenie działań informacyjnych związanych z realizacją naszej bieżącej bądź potencjalnej współpracy;